کیسه فریزر فله‌ای

کیسه فریزر یکی از محصولات پر مصرف در صنعت غذا و اشپزی است،این ماده پلیمری باعث نگهداری سالم و بهداشتی موادغذایی در دمای مورد نظرشده ، همچنین از تماس مواد غذایی با هوای اطراف جلوگیری کرده مانع ورودآلودگی های میکروبی

ادامه »

کیسه فریزر زیپ‌دار

کیسه فریزر یکی از محصولات پر مصرف در صنعت غذا و اشپزی است،این ماده پلیمری باعث نگهداری سالم و بهداشتی موادغذایی در دمای مورد نظرشده ، همچنین از تماس مواد غذایی با هوای اطراف جلوگیری کرده مانع ورودآلودگی های میکروبی

ادامه »

کیسه فریزر رولی

کیسه فریزر یکی از محصولات پر مصرف در صنعت غذا و اشپزی است،این ماده پلیمری باعث نگهداری سالم و بهداشتی موادغذایی در دمای مورد نظرشده ، همچنین از تماس مواد غذایی با هوای اطراف جلوگیری کرده مانع ورودآلودگی های میکروبی

ادامه »