کیسه زباله طرح‌دار

در جوامع امروزی میزان زباله تولیدی بسیار زیاد است و بنابر این جابه جایی و انتقال بهداشتی و ایمن انواع زباله ها نیاز به انواع کیسه های استاندارد و بهداشتی دارد ،از ویژگی های مهم یک کیسه زباله استاندارد علاوه

ادامه »

کیسه زباله ساده

در جوامع امروزی میزان زباله تولیدی بسیار زیاد است و بنابر این جابه جایی و انتقال بهداشتی و ایمن انواع زباله ها نیاز به انواع کیسه های استاندارد و بهداشتی دارد ،از ویژگی های مهم یک کیسه زباله استاندارد علاوه

ادامه »