کیسه زباله طرح‌دار

در جوامع امروزی میزان زباله تولیدی بسیار زیاد است و بنابر این جابه جایی و انتقال بهداشتی و ایمن انواع زباله ها نیاز به انواع کیسه های استاندارد و بهداشتی دارد ،از ویژگی های مهم یک کیسه زباله استاندارد علاوه بر  دوام  و استحکام میزان نفوذ پذیری  رطوبت در آن است بطوریکه کیسه زباله هیچگونه نشتی نباید داشته باشد

همچنین استفاده از کیسه زباله در سایز های مختلف باتوجه به نوع کاربرد آن ضرورت پیدا می کند به عنوان مثال اکثرا برای زباله های تر از سایز های کوچکتر و برای زباله های خشک از سایزهای بزرگتر باید استفاده کرد و نکته مهم تر این که کیسه زباله  باید در شرایط مختلف اقلیمی مانند(مناطق گرمسیری،مناطق سردسیری)کیفیت خودرا از دست ندهدتا انتقال  وجابه جایی زباله ایمن و بهداشتی انجام پذیرد.

 امروزه از کیسه های زباله در موارد دیگری همچون نگهداری وسایل در انبار،محفوظ نگه داشتن وسایل از گردوغبار و نیزحمل و نقل اجسام و کالا استفاده میشود.